PBE 7/4: Thử nghiệm trang phục mới phiên bản 5.8

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE 4 trang phục mới của phiên bản 5.8. Cụ thể, bốn trang phục mới của phiên bản 5.8 đang được thử nghiệm trong máy chủ PBE là Risen Fiddlesticks, Forsaken Jayce, Blood Moon Zilean và Master Arcanist Ziggs. Nếu không có gì thay đổi thì 4 trang phục này sẽ được đưa lên các máy chủ chính thức sau hai tuần nữa.

Risen Fiddlesticks

Risen Fiddlesticks có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng âm thanh mới và động tác biến về mới. Dự kiến, Risen Fiddlesticks sẽ được bán với giá 1.350 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý.

150408_gamelandvn_pbe11

150408_gamelandvn_pbe12

150408_gamelandvn_pbe13

150408_gamelandvn_pbe14

150408_gamelandvn_pbe14_1

150408_gamelandvn_pbe14_2

150408_gamelandvn_pbe14_5

150408_gamelandvn_pbe14_6

150408_gamelandvn_pbe14_3

150408_gamelandvn_pbe14_4

150408_gamelandvn_pbe14_7

150408_gamelandvn_pbe14_8

150408_gamelandvn_pbe14_9

Forsaken Jayce

Forsaken Jayce cũng được lên lịch bán với giá 1.350 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý. Tương tự Risen Fiddlesticks, Forsaken Jayce cũng có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới và động tác biến về mới.

150408_gamelandvn_pbe21

150408_gamelandvn_pbe22

150408_gamelandvn_pbe23

150408_gamelandvn_pbe24

150408_gamelandvn_pbe25

150408_gamelandvn_pbe26

150408_gamelandvn_pbe27

150408_gamelandvn_pbe28

150408_gamelandvn_pbe28_1

150408_gamelandvn_pbe28_2

150408_gamelandvn_pbe28_3

150408_gamelandvn_pbe28_6

150408_gamelandvn_pbe28_4

150408_gamelandvn_pbe28_5

150408_gamelandvn_pbe28_7

150408_gamelandvn_pbe28_8

Blood Moon Zilean

Blood Moon Zilean là bộ trang phục mới nhất của dòng trang phục Huyết Nguyệt trong Liên Minh Huyền Thoại. Blood Moon Zilean có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng âm thanh mới và động tác biến về mới. Dự kiến, trang phục này sẽ được bán với giá 975 RP trên các máy chủ do Riot Games quản lý.

150408_gamelandvn_pbe01

150408_gamelandvn_pbe02

150408_gamelandvn_pbe03

150408_gamelandvn_pbe04

150408_gamelandvn_pbe05_1

150408_gamelandvn_pbe05_4

150408_gamelandvn_pbe05_5

150408_gamelandvn_pbe05_6

150408_gamelandvn_pbe05_7

150408_gamelandvn_pbe05_8

150408_gamelandvn_pbe05_2

150408_gamelandvn_pbe05_3

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs được lên lịch bán với giá 1.350 RP tương tự như Risen Fiddlesticks và Forsaken Jayce. Tất nhiên, Master Arcanist Ziggs cũng có hình ảnh mới, hiệu ứng kĩ năng mới và động tác biến về mới.

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist Ziggs

Master Arcanist

Master Arcanist

Master Arcanist

Master Arcanist

Master Arcanist

Master Arcanist

Master Arcanist

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: