PBE 9/4: Làm lại bộ kĩ năng của Ryze

Vào sáng ngày 09/04/2015 (theo giờ Thái Bình Dương), Riot Games đã tiến hành chỉnh sửa lại các chỉ số cơ bản của Ryze và bộ kĩ năng của Pháp Sư Lang Thang. Ngoài việc chỉnh sửa các chỉ số thì Ryze còn được làm mới lại các biểu tượng kĩ năng nữa. Dự kiến, Ryze phiên bản mới sẽ được ra mắt trong bản cập nhật 5.8 sau hai tuần nữa.

làm lại Ryze

Tổng quát

Hồi năng lượng mỗi giây giảm xuống 1 từ 1,2.

Máu cơ bản giảm xuống 506 từ 558,48.

Hồi năng lượng theo cấp tăng lên 0,2 từ 0,16.

Giáp theo cấp giảm xuống 3 từ 3,9.

Máu theo cấp giảm xuống 75 từ 86.

làm lại Ryze

Nội tại: Bậc Thầy Cổ Thuật

Mỗi khi dùng phép, Ryze nhận được 1 điểm cộng dồn cho Bậc Thầy Cổ Thuật trong 12 giây.

Khi có đủ 5 điểm cộng dồn, Ryze bước vào trạng thái đặc biệt trong 3 giây (tăng lên 4/5/6 giây dựa theo cấp độ của chiêu cuối), tạo ra một lá chắn có khả năng chặn 25 (+5 theo cấp độ) (+8% năng lượng tối đa) sát thương và giảm thời gian hồi chiêu của Quá Tải (Q) (4 giây), tối thiểu là 0,25 giây.

Sức mạnh của Ryze vẫn sẽ tăng trưởng theo lượng năng lượng tối đa của hắn.

150410_gamelandvn_pbe20

làm lại Ryze

Q: Quá Tải

Ryze phóng một dòng năng lượng vào người kẻ địch, gây 55/80/105/130/155 (+55% sức mạnh phép thuật) (2/2,5/3/3,5/4% năng lượng tối đa) sát thương phép thuật lên kẻ địch đầu tiên trúng phải.
Tiêu hao: 30/35/40/45/50 năng lượng.

Thời gian hồi chiêu: 4 giây ở mọi cấp độ.

Tầm sử dụng: 900.

150410_gamelandvn_pbe16

làm lại Ryze

W: Ngục Cổ Ngữ

Ryze bẫy mục tiêu vào chiếc lồng bùa chú, ngăn không cho nạn nhân di chuyển trong 1,1/1,2/1,3/1,4/1,5 giây và gây 65/95/125/155/185 (+40% sức mạnh phép thuật) ( 2,5% năng lượng tối đa) sát thương phép thuật.

Tiêu hao: 60/70/80/90/100 năng lượng.

Thời gian hồi chiêu: 17,5 giây ở mọi cấp độ.

150410_gamelandvn_pbe17

150410_gamelandvn_pbe04

E: Dòng Chảy Ma Pháp

Ryze phóng ra một quả cầu ma thuật gây 50/68/86/94/112 (+30% sức mạnh phép thuật) ( 2% năng lượng tối đa) sát thương phép thuật và làm giảm kháng phép của mục tiêu đi 8/9/10/11/12% trong 5 giây, có thể cộng dồn tới 3 lần.

Sau khi gây sát thương lên mục tiêu đầu tiên, Dòng Chảy Ma Pháp lan sang 4 mục tiêu kế bên trước khi trở lại mục tiêu ban đầu. Sát thương lên mục tiêu chính sau lần gây sát thương đầu tiên là 25/34/43/47/56 (+15% sức mạnh phép thuật) (1% năng lượng tối đa) sát thương lên 4 mục tiêu kế bên.

Tiêu hao: 60/70/80/90/100 năng lượng.

Thời gian hồi chiêu: 7 giây.

150410_gamelandvn_pbe18

làm lại Ryze

R: Sức Mạnh Tối Hậu

Nội tại: Ryze nhận được 10/20/30% giảm thời gian hồi chiêu.

Kích hoạt: Ryze nhận được thêm 80 tốc độ di chuyển và 15/20/25% hút máu phép trong 4/5/6 giây. Trong thời gian Sức Mạnh Tối Hậu có hiệu lực, các kĩ năng của Ryze sẽ gây thêm 50% sát thương cộng thêm lên các mục tiêu kế bên.

Thời gian hồi chiêu: 80/60/40 giây.

150410_gamelandvn_pbe19

150410_gamelandvn_pbe06

150410_gamelandvn_pbe07

150410_gamelandvn_pbe08

150410_gamelandvn_pbe09

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: