Penta Kill của xTo4 với Sona AP

Sona là một tướng hỗ trợ nhưng cũng có thể đảm nhiệm vị trí pháp sư đường giữa và xTo4 đã chứng minh điều này với một cú Penta Kill khá ấn tượng.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: