Combo tuyệt vời của Yasuo, Miss Fortune và Braum

Đội xanh mở giao tranh trước nhưng một pha phối hợp tuyệt vời giữa Braum, Yasuo và Miss Fortune của đội tím đã tiễn cả năm thành viên của đội xanh lên bảng đếm số.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: