Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Riot Games vừa cập nhật lại hiệu ứng cho kĩ năng Quả Cầu Hư Không (Q) của Kassadin trong máy chủ thử nghiệm PBE. Điều chỉnh này xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm vào ngày 10/03/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương) và dự kiến sẽ có mặt trong phiên bản 4.4 của Liên Minh Huyền Thoại.


Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới 1
Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới 2
Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới 3
Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới 4
Quả Cầu Hư Không của Kassadin có hiệu ứng mới 5

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: