Ryze: Vùng đất cháy

Truyền thuyết kể rằng, một pháp sư không tuổi với làn da tím. Người ta bảo ông đi khắp Runeterra, không ngừng tìm kiếm những Cổ Ngữ Thế Giới đang tản mát. Có người nói cổ ngữ đã tạo ra thế giới, có người lại kể rằng chúng suýt nữa hủy diệt nó. Hành trình ấy đưa ông đến Shurima và ở mỗi nơi ông đến, cái chết đều theo sau.

Ryze Vùng đất cháy - Trang bìa

Ryze Vùng đất cháy - Trang 01

Ryze Vùng đất cháy - Trang 02

Ryze Vùng đất cháy - Trang 03

Ryze Vùng đất cháy - Trang 04

Ryze Vùng đất cháy - Trang 05

Ryze Vùng đất cháy - Trang 06

Ryze Vùng đất cháy - Trang 07

Ryze Vùng đất cháy - Trang 08

Ryze Vùng đất cháy - Trang 09

Ryze Vùng đất cháy - Trang 10

Ryze Vùng đất cháy - Trang 11

Ryze Vùng đất cháy - Trang 12

Ryze Vùng đất cháy - Trang 13

Ryze Vùng đất cháy - Trang 14

Ryze Vùng đất cháy - Trang 15

Ryze Vùng đất cháy - Trang 16

Ryze Vùng đất cháy - Trang 17

Ryze Vùng đất cháy - Trang 18

Ryze Vùng đất cháy - Trang 19

Ryze Vùng đất cháy - Trang 20

Ryze Vùng đất cháy - Trang 21

Ryze Vùng đất cháy - Trang 22

Ryze Vùng đất cháy - Trang 23

Ryze Vùng đất cháy - Trang 24

Ryze Vùng đất cháy - Trang 25

Ryze Vùng đất cháy - Trang 26

Ryze Vùng đất cháy - Trang 27

Ryze Vùng đất cháy - Trang 28

Ryze Vùng đất cháy - Trang 29

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: