Samsung Galaxy và KT Rolster công bố đội hình mới

Theo các thông tin mới cập nhật, các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại của nhà Samsung Galaxy (Samsung Galaxy Ozone và Samsung Galaxy Blue) và KT Rolster (KT Rolster Bullets và KT Rolster Arrows) vừa công bố đội hình thi đấu mới. Tuy nói là đội hình thi đấu mới nhưng thực ra chỉ là sự chuyển dịch thành viên giữa nội bộ các đội tuyển này mà thôi.

Samsung Galaxy và KT Rolster công bố đội hình mới 1

Cụ thể, KaKAO sẽ chuyển sang thi đấu cho KT Rolster Arrows còn Zero của KT Rolster Arrows chuyển về KT Rolster Bullets. Dade của Samsung Galaxy Ozone chuyển sang thi đấu cho Samsung Galaxy Blue và PawN chuyển sang thi đấu cho Samsung Galaxy Ozone.

Đội hình thi đấu mới của KT Rolster Arrows:

 • Đường trên: ssumday
 • Đi rừng: KaKAO
 • Đường giữa: RooKie
 • Xạ thủ: Arrow
 • Hỗ trợ: Hachani

Đội hình thi đấu mới của KT Rolster Bullets:

 • Đường trên: inSec
 • Đi rừng: Zero
 • Đường giữa: Ryu
 • Xạ thủ: Score
 • Hỗ trợ: Mafa
 • Dự bị: Leopard (đường trên)

Đội hình thi đấu mới của Samsung Galaxy Ozone:

 • Đường trên: Looper
 • Đi rừng: DanDy
 • Đường giữa: PawN
 • Xạ thủ: imp
 • Hỗ trợ: Mata
 • Dự bị: HawK (đường giữa)
 • Dự bị: Gun (hỗ trợ)

Đội hình thi đấu mới của Samsung Galaxy Blue:

 • Đường trên: Acorn
 • Đi rừng: Spirit
 • Đường giữa: dade
 • Xạ thủ: Deft
 • Hỗ trợ: Heart
 • Dự bị: Vision (đường trên)
 • Dự bị: Bust (hỗ trợ)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: