Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm bốn bộ trang phục mới trong chiều ngày 24/09/2014 vừa qua. Cụ thể, bốn trang phục mới lộ diện trên máy chủ thử nghiệm là Dunkmaster Darius, Ravenborn LeBlanc, Underworld Wukong và Championship Shyvana. Chi tiết hình ảnh các bạn có thể theo dõi ở bên dưới. Loạt ảnh chụp cận cảnh và video giới thiệu sẽ được GameLandVN cập nhật trong các bài viết tiếp theo.

Dunkmaster Darius

Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 1
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 2
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 3

Ravenborn LeBlanc

Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 4
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 5
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 6
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 7
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 8
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 9
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 10
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 11
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 12
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 13
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 14

Underworld Wukong

Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 15
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 16
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 17
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 18
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 19
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 20
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 21
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 22

Championship Shyvana

Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 23
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 24
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 25
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 26
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 27
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 28
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 29
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 30
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 31
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 32
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 33
Shyvana Quán Quân và nhiều trang phục mới lộ diện 34

Hình ảnh tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: