Singed và Blitzcrank chơi đuổi bắt như Tom và Jerry

Singed của đội xanh đuổi bắt Blitzcrank của đội tím chạy khắp bản đồ, bắt đầu từ pháo đài Nexus của đội xanh đến tận pháo đài Nexus của đội tím nhưng vẫn không hạ được “người máy hơi nước”.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: