Singed và Blitzcrank chơi đuổi bắt như Tom và Jerry

Singed của đội xanh đuổi bắt Blitzcrank của đội tím chạy khắp bản đồ, bắt đầu từ pháo đài Nexus của đội xanh đến tận pháo đài Nexus của đội tím nhưng vẫn không hạ được “người máy hơi nước”.

GAMELANDVN.COM

  Thất bại của KT Rolster và vấn đề mang tên thời gian

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: