SKT T1 chơi trốn tìm trong Summoner’s Rift

Bang, Impact, Bengi và Marin đã rủ nhau chơi trốn tìm trong bản đồ Summoner’s Rift với Evelynn, Ezreal, Shaco và Jayce.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: