SKT T1 và cuộc chiến sinh tử

Bang, Impact, Bengi và Marin đã rủ nhau so tài tại hang Baron ngay từ cấp 1 với Gnar và Dr.Mundo.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: