Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công

Theo các thông tin mới cập nhật, Snail Game vừa giới thiệu những hình ảnh trong game đầu tiên của Cửu Dương Thần Công vào ngày 21/08/2014 vừa qua. Theo giới thiệu của Snail Game, Cửu Dương Thần Công được phát triển bằng CryEngine và engine này có thể tạo ra những hình ảnh rất chân thực. Trong một cuộc họp báo của Microsoft vào cuối tháng Bảy vừa qua, Snail Game đã xác nhận Cửu Dương Thần Công là trò chơi trực tuyến thuộc thể loại MOBA đầu tiên được phát hành trên Xbox One.

Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 1
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 2
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 3
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 4
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 5
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 6
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 7
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 8
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 9
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 10
Snail Game hé lộ hình ảnh của Cửu Dương Thần Công 11

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: