Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc

Như các bạn cũng đã biết, Cabal II là tựa game tiếp theo được ESTsoft phát triển dựa trên MMORPG Cabal Online đã từng được Asiasoft phát hành tại Việt Nam trước đây. Điểm nhấn đáng chú ý của Cabal II chính là ESTsoft đã chuyển sang dùng CryEngine 3, một trong những engine làm game có đồ họa thuộc dạng “khủng bố” nhất thế giới hiện nay. Dưới đây là một số hình ảnh về Cabal II mà GameLandVN tổng hợp được từ hai đợt thử nghiệm Closed Beta tại Hàn Quốc. Mời các bạn game thủ cùng thưởng thức và bình luận nhé!

Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 1
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 2
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 3
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 4
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 5
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 6
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 7
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 8
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 9
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 10

Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 11
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 12
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 13
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 14
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 15
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 16
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 17
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 18
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 19
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 20

Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 21
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 22
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 23
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 24
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 25
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 26
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 27
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 28
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 29
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 30

Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 31
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 32
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 33
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 34
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 35
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 36
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 37
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 38
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 39
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 40

Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 41
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 42
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 43
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 44
Soi cận cảnh “bom tấn” Cabal II tại Hàn Quốc 45

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: