Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile

TỔNG QUAN

[pullquote style=”border-left”]Minh nguyệt xuất thiên sơn
Thương mang vân hải gián
Trường phong kỷ vạn lý
Xuy độ ngọc môn quan[/pullquote]

Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile là thích khách trời sinh với đòn tấn công có thể phát ra liên tục trong khi chiến đấu. Đệ tử Thiên Sơn thoắt ẩn thoắt hiện, có thể đột ngột biến mất, đợi thời cơ thích hợp dùng một chiêu hạ gục đối thủ.

Đệ tử nam Thiên Sơn trong game Tân Thiên Long Mobile

Đệ tử nữ Thiên Sơn trong game Tân Thiên Long Mobile

KĨ NĂNG

Tuyết Hoa Lục Xuất: Đòn tấn công băng giá, gây nhiều sát thương cho mục tiêu. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Kim Thiền Thoát Xác: Tuyệt học Thiên Sơn, giấu thân hình và hơi thở bản thân như ve sầu thoát xác vào trạng thái ẩn mình. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Hàn Mai Nở Rộ: Tấn công gây nhiều sát thương, 25% gây thêm 1 lần sát thương, 15% gây nên 2 lần sát thương. Thời gian hồi chiêu: 10 giây.

Phượng Vũ Cửu Thiên: Tuyệt học Thiên Sơn, tấn công 1 mục tiêu, gây nhiều sát thương. Thời gian hồi chiêu: 8 giây.

Di Hoa Tiếp Mộc: Tuyệt học Thiên Sơn, gây tấn công lan tỏa, gây thêm sát thương cho mục tiêu và tối đa 4 kẻ địch trong phạm vi 3m. Thời gian hồi chiêu: 60 giây.

Lan Hoa Thủ: Chế ngự địch âm thầm, khiến mục tiêu bị sát thương và 3 giây Phong Huyệt. Bị Phong Huyệt sẽ không thể di chuyển hoặc dùng kỹ năng. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Đạp Tuyết Vô Ngấn: Sau khi dùng, dịch chuyển đến vị trí xa nhất 8m phía trước, nhận được 3 giây ẩn thân. Thời gian hồi chiêu: 24,5 giây.

Ưng Kích Trường Không: Tuyệt học Thiên Sơn, như chim ưng sải cánh, trong phạm vi 3 xung quanh khiến tối đa 6 kẻ địch chịu nhiều sát thương. Thời gian hồi chiêu: 25 giây.

Bát Hoang Lục Hợp: Vạn vật tùy tâm, đứng đầu thiên hạ! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

[one_half]Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile[/one_half][one_half_last]Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile[/one_half_last]
[one_half]Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile[/one_half][one_half_last]Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile[/one_half_last]
[one_half]Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile[/one_half][one_half_last][/one_half_last]