Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

TỔNG QUAN

[pullquote style=”border-left”]Tà nhật bán sơn,
Minh yên lưỡng ngạn,
Số thanh hoành địch,
Nhất diệp biển châu.[/pullquote]

Đệ tử Tiêu Dao không nhiều, cũng không tụ thành nhóm, có người làm quan triều đình, cũng có người du lãng giang hồ. Đệ tử phái Tiêu Dao ở đâu thì nơi đó chính là phái Tiêu Dao. Cho nên giang hồ có câu: “Chưa từng gặp người của Tiêu Dao, chỉ từng nghe chuyện Tiêu Dao”. Võ công của phái Tiêu Dao khi thi triển hết sức đẹp mắt, vừa nhẹ nhàng phiêu dật, vừa linh động thanh thoát.

Đệ tử nam Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

Đệ tử nữ Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

KĨ NĂNG

Tiêu Dao Phiến: Tuyệt học Tiêu Dao, ném vũ khí tấn công mục tiêu nhiều lần, gây nhiều sát thương. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Định Hải Châm: Kỳ môn công pháp của Tiêu Dao, đặt một bẫy tấn công hẹn giờ duy trì 6 giây, địch trúng bẫy chịu sát thương mỗi giây. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Lăng Ba Vi Bộ: Đệ nhất khinh công, võ học thần diệu của Tiêu Dao, di chuyển ngay về trước cự li tối đa 10 mét. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Vân Thể Phong Thân: Tuyệt kỹ Tiêu Dao, dùng thuật Kỳ Môn tăng mạnh nội lực, sát thương +30%. Thời gian hồi chiêu: 60 giây.

Bát Trận Đồ: Thi triển Bát Trận Đồ, 2 giây sau khiến mục tiêu và địch gần đó chịu sát thương và 3 giây Tấn công. Trong trạng thái tấn công không thể dùng kĩ năng. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Khê Sơn Hành Lữ: Tấn công nhanh gọn, khiến mục tiêu bị sát thương và 20% bị suy yếu, sát thương phải chịu +50%, duy trì 12 giây. Thời gian hồi chiêu: 8 giây.

Đạn Chỉ Thần Công: Tấn công nhẹ nhàng mà sắc sảo. Tụ khí 0,8 giây khiến mục tiêu chịu sát thương và 4 giây Định Thân. Bị Định Thân không thể di chuyển, có thể dùng kỹ năng. Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Bài Sơn Đảo Hải: Tấn công như vũ bão, thi triển nhiều khí kình tấn công mục tiêu, gây nhiều sát thương. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Bắc Minh Thần Công: Sóng ngầm cuồn cuộn, ai dám cản ta! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile