Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, Riot Games đã đưa các trang phục SKT T1 vào máy chủ thử nghiệm PBE trong bản cập nhật mới ra mắt vào ngày 03/04/2014 vừa qua. Các bộ trang phục SKT T1 được đưa vào thử nghiệm gồm có Jax SKT T1, Lee Sin SKT T1, Vayne SKT T1 và Zyra SKT T1. Ngoài bốn bộ trang phục dành cho tướng thì còn có một trang phục mắt mang tên SKT T1 nữa.

Jax SKT T1


Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 1
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 2
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 3
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 4

Lee Sin SKT T1


Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 5
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 6
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 7
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 8

Vayne SKT T1


Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 9
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 10
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 11
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 12
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 13

Zyra SKT T1


Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 14
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 15
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 16

Mắt SKT T1


Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 17
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 18
Trang phục SKT T1 xuất hiện trong máy chủ thử nghiệm 19

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: