LMHT: Trang phục Elementalist Lux chính thức lộ diện

Vào sáng nay (08/11/2016, theo giờ Việt Nam), Riot Games đã công bố hai video giới thiệu cận cảnh trang phục Tối Thượng Elementalist Lux sắp thử nghiệm trong máy chủ PBE. Khi sử dụng trang phục Elementalist Lux, Lux có thể biến hóa thành 10 dạng khác nhau bằng cách thu thập sáu nguyên bố mới bổ sung vào bốn nguyên tố cơ bản là lửa, nước, ánh sáng và bóng tối.

Khi sử dụng Elementalist Lux, bạn có thể sử dụng một tài nguyên độc quyền cho trang phục này gọi là “năng lượng nguyên tố” để chuyển đổi hình dạng. Bạn sẽ khởi đầu với hình dạng của nguyên tố ánh sáng (light) sau đó chọn một nguyên tố khác. Trong trận đấu, bạn có thể kiếm được nhiều “năng lượng nguyên tố” để chuyển đổi thành các hình dạng khác (không thể chọn cùng loại) sau đó kết hợp với hình dạng đầu tiên tạo thành cái mới.

Trong một trận đấu, bạn chỉ có thể chọn hai hình dạng của Elementalist Lux.

Các hình dạng khác nhau của Elementalist Lux

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 17

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 18

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 19

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 20

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 21

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 22

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 23

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 24

Video giới thiệu cách chuyển đổi hình dạng

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 01

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 02

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 03

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 04

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 05

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 06

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 07

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 08

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 09

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 10

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 11

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 12

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 13

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 14

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 15

Lux Tối Thượng - Elementalist Lux - Ảnh 16

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: