Truyện tranh: Ánh Sáng – Bóng Tối

Truyện tranh: Ánh Sáng - Bóng Tối 1

Riot Games trình làng bộ truyện tranh Ánh Sáng – Bóng Tối để giới thiệu về hai trang phục Riven Thần Kiếm và Yasuo Ma Kiếm mới ra mắt trong phiên bản 7.12 của Liên Minh Huyền Thoại.

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 2

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 3

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 4

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 5

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 6

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 7

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 8

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại: Ánh Sáng - Bóng Tối - Ảnh 9

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 10

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 11

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 12

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 13

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 14

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại Ánh Sáng Bóng Tối - Ảnh 15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: