Truyện tranh: Darius – Dòng máu Noxus

Riot Games vừa trình làng bộ truyện tranh mới giới thiệu về Darius, một trong những biểu tượng của đế quốc Noxus trong Liên Minh Huyền Thoại . Trong bộ truyện tranh này, chúng ta sẽ được tìm hiểu về quá khứ của Darius và những bí mật ít người biết về Đại Tướng Noxus.

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 1

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 2

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 3

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 4

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 5

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 6

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 7

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 8

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 9

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 10

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 11

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 12

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 13

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 14

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 15

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 16

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 17

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 18

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 19

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 20

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 21

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 22

Truyện tranh Darius - Dòng máu Noxus - Hình ảnh 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: