Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc, LCK Mùa Xuân 2019, sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 16/01/2016 với trận đấu khai mạc giữa SK Telecom T1 và Jin Air Green Wings vào 15:00 (theo giờ Việt Nam). Trước khi LCK Mùa Xuân 2019 khởi tranh, các đội tuyển tham dự giải đấu này đã có mặt tại LoL Park để chụp hình chân dung chuẩn bị cho giải đấu.

Bên dưới là loạt ảnh về các tuyển thủ tham dự LCK Mùa Xuân 2019 trong buổi chụp hình tại LoL Park được đăng tải trên trang Inven. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

AFREECA FREECS

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 1

Kiin, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 2

Brook, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 3

Dread, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 4

SSUN, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 5

Ucal, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 6

Aiming, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 7

SSol, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 8

Proud, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 9

Jelly, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 10

viNylCat, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 11

Yeon, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 12

NoFe, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 13

iloveoov, huấn luyện viên trưởng

DAMWON GAMING

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 14

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 15

Nuguri, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 16

Punch, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 17

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 18

Canyon, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 19

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 20

Calm, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 21

Nuclear, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 22

Hoit, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 23

BeryL, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 24

Kang Tae-su, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 25

Kim Jeong-soo, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 26

MorNinG, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 27

Micro, huấn luyện viên trưởng

GEN.G ESPORTS

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 28

Roach, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 29

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 30

CuVee, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 31

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 32

Peanut, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 33

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 34

Fly, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 35

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 36

Ruler, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 37

Life, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 38

TrAce, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 39

Edgar, huấn luyện viên trưởng

GRIFFIN

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 40

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 41

Sword, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 42

Tarzan, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 43

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 44

Chovy, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 45

Viper, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 46

Kabbie, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 47

Byun Young-sub, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 48

cvMax, huấn luyện viên trưởng

HANWHA LIFE

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 49

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 50

Thal, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 51

Moojin, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 52

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 53

Tempt, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 54

Lava, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 55

Sangyoon, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 56

Clever, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 57

Key, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 58

Asper, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 59

LinLan, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 60

Woong, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 61

OnAir, huấn luyện viên trưởng

JIN AIR GREEN WINGS

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 62

TaNa, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 63

Lindarang, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 64

Seize, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 65

Malrang, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 66

CheonGo, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 67

Grace, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 68

Route, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 69

Stitch, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 70

Nova, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 71

Kellin, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 72

Alvingo, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 73

W, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 74

H-Dragon, huấn luyện viên trưởng

KINGZONE DRAGONX

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 75

Rascal, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 76

Cuzz, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 77

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 78

PawN, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 79

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 80

Naehyun, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 81

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 82

Deft, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 83

TusiN, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 84

Acorn, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 85

Supreme, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 86

Hirai, huấn luyện viên trưởng

KT ROLSTER

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 87

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 88

Smeb, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 89

Kingen, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 90

Score, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 91

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 92

Bdd, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 93

UmTi, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 94

Gango, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 95

Mia, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 96

SnowFlower, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 97

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 98

Zenit, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 99

Noexcuse, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 100

S0NSTAR, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 101

ZanDarc, huấn luyện viên trưởng

SANDBOX GAMING

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 102

Wizer, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 103

Crush, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 104

OnFleek, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 105

Dove, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 106

Ghost, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 107

Totoro, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 108

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 109

DoRaoN, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 110

Dragon, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 111

Laden, huấn luyện viên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 112

Sally, huấn luyện viên trưởng

SK TELECOM T1

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 113

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 114

Khan, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 115

Crazy, đường trên

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 116

Clid, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 117

Haru, đi rừng

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 118

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 119

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 120

Faker, đường giữa

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 121

Leo, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 122

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 123

Teddy, xạ thủ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 124

Mata, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 125

Effort, hỗ trợ

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 126

Ngắm các tuyển thủ LCK Mùa Xuân 2019 trước giờ G 127

Kkoma, huấn luyện viên trưởng

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: