Twisted Fate lấy 2 chọi 5 và có Penta Kill

Với sự hỗ trợ của Janna, Twisted Fate đã có một cú Penta Kill tuyệt đẹp khi lấy 2 chọi 5.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: