Vayne 1 cân 4 và pha “lộn cái bàn” ngoạn mục

Mặc dù bị đội tím phá mất hai trụ bảo vệ pháo đài Nexus nhưng đội xanh vẫn có một pha “lộn cái bàn” ngoạn mục khi Vayne một mình tiêu diệt 4 thành viên của đội tím.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: