Vayne rất tốt nhưng Gnar rất tiếc

Vayne của đội đỏ có những pha xử lý rất tốt khi giao tranh nhưng đáng tiếc là phải đồng quy vu tận với Gnar trong rừng.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: