Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020

Vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 05/06/2020 với 17 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Trung Quốc tham dự. Tương tự các mùa giải trước đây, các đội tuyển tham dự vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra tám đội đứng đầu tham dự vòng chung kết.

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020

Thể thức thi đấu

Vòng tròn một lượt.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Đội tuyển tham dự


Bilibili Gaming
Bilibili Gaming

Bilibili Gaming

Dominus Esports
Dominus Esports

Dominus Esports

Edward Gaming
Edward Gaming

Edward Gaming

eStar Gaming
eStar Gaming

eStar Gaming

FunPlus Phoenix
FunPlus Phoenix

FunPlus Phoenix

Invictus Gaming
Invictus Gaming

Invictus Gaming

JD Gaming
JD Gaming

JD Gaming

LGD Gaming
LGD Gaming

LGD Gaming

LNG Esports
LNG Esports

LNG Esports

Oh My God
Oh My God

Oh My God

Rogue Warriors
Rogue Warriors

Rogue Warriors

Royal Never Give Up
Royal Never Give Up

Royal Never Give Up

Suning
Suning

Suning

Team WE
Team WE

Team WE

Top Esports
Top Esports

Top Esports

Vici Gaming
Vici Gaming

Vici Gaming

Victory Five
Victory Five

Victory Five


Lịch thi đấu

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 1

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 2

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 3

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 4

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 5

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 6

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 7

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 8

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 9

Lịch thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 10

Kết quả thi đấu

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 1
EDG116:00 05/062WE
LNG018:00 05/062SN
V5216:00 06/060DMO
OMG018:00 06/062RNG
WE116:00 07/062SN
BLG018:00 07/062VG
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 1.

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 1.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 2
OMG116:00 08/062V5
LGD218:00 08/061ES
FPX116:00 09/062LNG
RW018:00 09/062TES
VG016:00 10/062RNG
SN018:00 10/062JDG
DMO016:00 11/062ES
WE218:00 11/060IG
RNG016:00 12/062LNG
FPX218:00 12/060BLG
V5116:00 13/062LGD
OMG018:00 13/062EDG
SN016:00 14/062IG
JDG018:00 14/062TES
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 2.

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 2.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 3
BLG216:00 15/061ES
VG018:00 15/062WE
LGD216:00 16/060DMO
TES218:00 16/061OMG
IG216:00 17/060RW
EDG218:00 17/061SN
V5216:00 18/061BLG
JDG118:00 18/062RNG
ES216:00 19/060LNG
FPX218:00 19/061WE
DMO016:00 20/062OMG
LGD018:00 20/062TES
SN216:00 21/060RW
IG218:00 21/061EDG
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 3

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 3.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 4
V5216:00 22/060VG
ES118:00 22/062RNG
DMO016:00 23/062JDG
LGD218:00 23/061IG
OMG216:00 24/060LNG
BLG018:00 24/062TES
RNG016:00 25/062V5
FPX118:00 25/062IG
RW016:00 26/062WE
TES218:00 26/061EDG
SN216:00 27/061DMO
ES018:00 27/062FPX
LNG116:00 28/062VG
JDG218:00 28/061RW
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 4

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 4.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 5
DMO216:00 29/060EDG
FPX218:00 29/061V5
LNG016:00 30/062BLG
RNG118:00 30/062WE
DMO116:00 01/072IG
SN218:00 01/070LGD
RW116:00 02/072OMG
WE118:00 02/072JDG
TES216:00 03/070LNG
VG218:00 03/071ES
RW016:00 04/072EDG
IG018:00 04/072JDG
ES016:00 05/072V5
RNG118:00 05/072FPX
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 5

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 5

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 6
WE216:00 06/071DMO
JDG218:00 06/070EDG
VG216:00 07/071RW
SN218:00 07/071ES
LNG016:00 08/072V5
BLG118:00 08/072IG
VG216:00 09/071FPX
LGD118:00 09/072JDG
OMG116:00 10/072BLG
IG218:00 10/071ES
DMO116:00 11/072RW
TES218:00 11/070FPX
LGD216:00 12/071OMG
EDG018:00 12/072RNG
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 6

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 6

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 7
TES116:00 13/072V5
SN218:00 13/071BLG
WE216:00 14/071LNG
LGD018:00 14/072RW
ES216:00 15/071OMG
JDG218:00 15/071VG
LNG016:00 16/072IG
RNG118:00 16/072SN
RW216:00 17/070FPX
EDG018:00 17/072LGD
BLG216:00 18/070DMO
IG218:00 18/071RNG
VG016:00 19/072TES
JDG218:00 19/070FPX
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 7

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 7.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 8
WE016:00 20/072LGD
V5118:00 20/072IG
OMG016:00 21/072FPX
VG118:00 21/072EDG
RW216:00 22/070ES
WE218:00 22/071BLG
DMO016:00 23/072TES
LNG118:00 23/072JDG
V5116:00 24/072SN
RNG118:00 24/072LGD
VG216:00 25/071OMG
EDG118:00 25/072FPX
BLG016:00 26/072JDG
IG218:00 26/070TES
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 8

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 8.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 9
OMG116:00 27/072SN
DMO018:00 27/072VG
BLG216:00 28/070RW
EDG218:00 28/070LNG
JDG216:00 29/070ES
FPX218:00 29/071LGD
TES216:00 30/070SN
WE118:00 30/072V5
RNG216:00 31/070DMO
LGD218:00 31/070VG
RW014:00 01/082LNG
EDG216:00 01/080BLG
IG218:00 01/080OMG
V5214:00 02/081JDG
ES016:00 02/082WE
TES018:00 02/082RNG
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 9.

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 9.

Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2020 Tuần 10
FPX216:00 03/080DMO
BLG118:00 03/082LGD
EDG216:00 04/080V5
OMG218:00 04/081WE
LNG216:00 05/080LGD
ES118:00 05/082TES
V5216:00 06/080RW
RNG018:00 06/082BLG
SN216:00 07/081VG
JDG218:00 07/080OMG
LNG214:00 08/080DMO
ES016:00 08/082EDG
TES218:00 08/081WE
RW014:00 09/082RNG
IG118:00 09/082VG
FPX120:00 09/082SN
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 10.

Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2020 Tuần 10.

Bảng xếp hạng

HạngĐội tuyểnThành tích
1Top Esports13-327-10
2JD Gaming13-328-11
3Invictus Gaming12-426-15
4Suning12-425-17
5Victory Five11-526-15
6LGD Gaming10-622-18
7Team WE9-724-19
8FunPlus Phoenix9-722-19
9Royal Never Give Up8-821-18
10Edward Gaming8-820-18
11Vici Gaming8-819-22
12Bilibili Gaming6-1017-22
13LNG Esports5-1113-23
14Oh My God4-1215-26
15Rogue Warriors4-1211-25
16eStar Gaming3-1313-27
17Dominus Esports1-156-30

Địa điểm thi đấu

Tương tự LPL Mùa Xuân 2020, LPL Mùa Hè 2020 sẽ thi đấu tại sân nhà của các đội tuyển LGD Gaming (Hàng Châu), Oh My God (Thành Đô), JD Gaming (Bắc Kinh), LNG Esports (Tô Châu), và Team WE (Tây An). Các đội chưa xây dựng được sân nhà sẽ thi đấu tại LPL Stadium ở Thượng Hải.

Các địa điểm thi đấu vòng bảng LPL Mùa Hè 2020

Tường thuật trực tiếp

Ngoài việc tường thuật bằng tiếng Trung trên các kênh stream nội địa của Trung Quốc, LPL Mùa Hè 2020 vẫn tiếp tục được tường thuật bằng tiếng Anh để phục vụ cộng đồng game thủ quốc tế. Các game thủ Việt Nam yêu thích giải đấu này có thể theo dõi tường thuật trực tiếp bằng tiếng Việt trên kênh YouTube LPL Vietnam Official.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments