Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chốn giang hồ cạm bẫy khó lường, chỉ một chữ kính thôi vị tất là đủ. Nếu không ẩn tàng sát chiêu mạnh mẽ làm khiếp hãi địch nhân sẽ có kẻ tới tận cửa cầm đao đòi “diệt môn” không chừng.

Nhật Nguyệt: Bất Động Minh Vương Đao

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1

Trăm năm trước, Trung Thổ bỗng nhiên xuất hiện Thiên Trúc Quái Khách, lưng đeo song đao, nộ bất khả át, trường thành trong ngoài, tiên hữu địch thủ. Ba mươi năm sau, Thiên Trúc Quái Khách quy ẩn giang hồ, người người lưu truyền quái khách trên vốn là trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc tuyệt chiêu được thi triển ra như nhật nguyệt kinh thiên, quang mang vạn trượng, sinh linh trong vòng 10m đều gặp trọng thương, khó lòng sống được.

Võ Đang: Tiên Thiên Bát Phong Kiếm

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2

Trước có Nhân Hoàng Phục Hi sáng tạo ra Tiên Thiên Bát Quái. “Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái chi số, tắc diễn sinh thế gian vạn tượng”. Trăm năm trước có đạo nhân Võ Đang đã diễn hoá ra bộ kiếm pháp lúc thi triển tuyệt chiêu làm trọng thương địch thủ trong vòng 10m.

Hằng Sơn: Vạn Hoa Phiêu Linh Kiếm

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 3

Nhất kiếm đẩu xuân hàn, vạn hoa giai phiêu linh. Hằng Sơn bắc tiếp tái ngoại, xuân noãn thường trì, lúc hoa nở vạn đóa, gió Đông Nam thổi tới, làm rơi nhiều đóa hoa, biến địa xuân nê. Ngày trước có ẩn thế cao thủ, quan sát hoa rơi, sáng tạo ra Vạn Hoa Phiêu Linh kiếm pháp. Lúc kiếm pháp này được thi triển ra, uy lực kinh nhân, trong vòng 10m, vạn vật hóa bụi, người thú đều bị thương, cho dù là võ lâm cao thủ, cũng khó tránh khỏi.

Thiếu Lâm: Ma Ha Vô Lượng Côn

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 4

Thiếu Lâm đệ tử, từ bi vi hoài, vi thiếu tăng sát lục, dùng côn làm vũ khí. Chỉ tiếc là giang hồ hiểm ác, những kẻ chấp mê bất ngộ, khó phổ độ những kẻ phàm phu này. Trừng trị cái ác cũng là một việc thiện, Bồ Tát diệc hữu kim cương chi nộ, trước có Thiếu Lâm cao tăng, vì để trừng trị ác đồ, dùng Dịch Cân, Tẩy Tủy làm cơ bản, sáng tạo ra thần công. Lúc côn pháp được thi triển ra, như vạn phật tụng kinh, chư tà nan cận, địch trong vòng 10m, ắt phải trọng thương.

Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân Tượng

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 5

Những năm cuối triều đại Tống Nam, Quách Tương người lập ra phái Nga My ước hẹn cùng với Côn Lôn đạo nhân Hà Túc Đạo thưởng ngoạn tuyết. Quách Tương trong lúc xem tuyết rơi, ngộ ra “Nga My Phiêu Tuyết” tam tuyệt chiêu, Hà Túc Đạo dựa vào thế hùng vĩ của núi Côn Lôn, lấy tam chiêu “Côn Lôn Xuyên Vân” ứng phó. Sau lịch đại Nga My chưởng môn, phí hết tâm lực, kết hợp tuyệt kỹ của hai đại tông sư, sáng tạo ra tuyệt chiêu này. Lúc chiêu được thi triển ra, như phiêu tuyết xuyên vân, lại như kim đỉnh phật quang, uy lực cực lớn, không thể xem thường. Trong vòng 10m, không ai có thể sống sót.

Hoa Sơn: Phi Kiếm Trảm Trích Tiên

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 6

Ngô thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Á thánh dưỡng khí, hạo nhiên vu thiên địa chi gian, Dưỡng Ngô Kiếm Pháp chính là đăng phong tạo cực của Hoa Sơn khí tông ta. Lão Tử viết: “Thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất vấn danh viết hi”. Hi Di kiếm pháp, kiếm ý tùy tâm, bất câu nhất cách, vốn là tuyệt chiêu của Kiếm Tông Hoa Sơn. Mười năm về trước, ở Hoa Sơn có vị trưởng lão, ở Tư Quá Nhai sám hối, trong lúc vô ý kết hợp võ học hai tông, sáng tạo ra. Lúc kiếm pháp được thi triển ra, kiếm khí tung hoành, khí xung đấu ngưu, địch trong vòng 10m ắt gặp trọng thương.

Hành Sơn: Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 7

Chúc Dung khởi tạo, tạo Nam Nhạc Ngũ Thần Phong. Trước có Hành Sơn trưởng lão, tích cốc ở giữa năm núi Nam Nhạc Phù Dung, Tử Cái, Thạch Lẫm, Thiên Trụ, Chúc Dung, sáng tạo ra kiếm pháp mạnh nhất phái Hành Sơn. Lúc thi triển ra, như hỏa thần chú kiếm, uy lực kinh nhân. địch trong vòng 10m, ắt mất mạng.

Ngũ Độc: Hủ Cốt Xuyên Tâm Tiên

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 8

Hồng nhan nhu cốt, khuynh tâm nhất thế. Nam Cương tử nữ, cảm ái cảm hận, nếu như đã có ý trung nhân, sẽ vĩnh viễn không đổi. Hỡi thế gian những kẻ bạc tình bạc nghĩa, tương thủ nhất sinh giả liêu liêu. Trước trong giáo có Cổ Bà, bị tổn thương tình cảm, sáng tạo ra Hủ Cốt Xuyên Tâm Tiên Pháp. Lúc tiên pháp được thi triển ra, như hàng ngàn con sâu xuyên tâm, thật khó ngăn cản, địch trong vòng 10m, ắt phải trọng thương, khó mà bảo mệnh.

Tiêu Dao: Tiêu Dao Ngự Thiên Công

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 9

Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn. Hóa nhi vi điểu, kì danh vi bằng. Côn Bằng tiêu dao ở bờ biển, không biết bao nhiêu vạn lí. Trước có Tiêu Dao trưởng lão, dùng Trang Tử, Tiêu Dao Du phổ thành, dựa vào đó sáng tạo nên vô thượng tự nhiên công lực, tạo nên thần công. Lúc thần công được thi triển ra, nhất phiến huy xuất, thiên địa trở nên hỗn độn, uy lực kinh nhân. Địch trong vòng 10m, ắt phải trọng thương.

Đường Môn: Thập Bát Địa Ngục Trảo

Bàn về trấn phái chi kỹ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 10

Trước kia có Đường Môn trưởng bối, bị đồng môn ganh tị, trục xuất sư môn. Trong 20 năm, trải qua mọi gian khổ của nhân gian. Sau tới quỷ thành Phong Đô, quan địa ngục chi biến, hoảng nhiên đại ngộ. Dĩ bình sanh chi nộ, sáng tạo ra Thập Bát Địa Ngục Trảo, đoạt lại Đường Môn tổng chủ. Tuyệt kỹ này uy lực kinh người. Lúc xuất chiêu, sinh linh trong vòng 10m, hoặc hóa thành tro bụi hoặc trọng thương bảo mệnh.

Tổng hợp từ blog Tiếu Ngạo Ký

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: