Black Desert: Đến lượt Sorcerer được thức tỉnh

Theo các thông tin mà Daum Games mới công bố, tiếp nối Warrior, Sorcerer là nhân vật tiếp theo được thức tỉnh (awakening) với vũ khí sau khi thức tỉnh là lưỡi hái (scythe). Dự kiến, Sorcerer sẽ được thức tỉnh vào ngày 19/11/2015 tại máy chủ Hàn Quốc.

Cũng theo các thông tin mà Daum Games công bố, hai nhân vật kế tiếp sẽ được thức tỉnh là Giant và Ranger. Tuy vậy, thời điểm thức tỉnh của hai nhân vật này chưa được công bố. So sánh giữa thời điểm thức tỉnh Warrior và Sorcerer thì có thể Giant sẽ được thức tỉnh vào tháng 12/2015 còn Ranger được thức tỉnh vào tháng 01/2016.

Black Desert
Black Desert
Black Desert
Black Desert
Black Desert
Black Desert
Black Desert

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: