Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Theo các thông tin mà Pearl Abyss và NZIN Corp (trước đây là Daum Games) mới công bố, trong bản cập nhật mới của Black Desert trình làng vào sáng mai (23/06/2016), lớp nhân vật Ninja sẽ được thức tỉnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh, Ninja sẽ sở hữu bộ kĩ năng mới mạnh mẽ hơn.

Được biết, Ninja là lớp nhân vật thứ 8 được thức tỉnh trong Black Desert Warrior, Sorcerer, Giant, Ranger, Beast Master, Valkyrie và Musa. Dự kiến, Wizard và Witch cũng sẽ được thức tỉnh trong năm nay.

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

Black Desert: Soi cận cảnh kĩ năng thức tỉnh của Ninja

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: