Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2

Ngày 14/01/2014 vừa qua, Pearl Abyss và Daum Communications đã công bố thêm một số hình ảnh giới thiệu về các nội dung mới trong phiên bản Closed Beta 2 của Black Desert. Hiện chưa rõ thời gian chính xác về thời điểm tiến hành thử nghiệm lần 2 nhưng phiên bản Closed Beta 2 hứa hẹn sẽ được bổ sung thêm rất nhiều nội dung thú vị.

Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 1
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 2
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 3
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 4
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 5
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 6
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 7
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 8
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 9
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 10
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 11
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 12
Black Desert: Thêm nhiều hình ảnh về phiên bản CBT 2 13

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: