Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc

Theo các thông tin mới cập nhật, Pearl Abyss và Daum Games vừa công bố video giới thiệu các kĩ năng thức tỉnh (awekening) của nhân vật Valkyrie. Cụ thể hơn, trong bản cập nhật mới ra mắt vào ngày 24/03/2016 vừa qua, Valkyrie là nhân vật tiếp theo trong Black Desert được thức tỉnh sau Warrior, Sorcerer, Giant, Ranger và Beast Master.

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 01

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 02

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 03

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 04

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 05

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 06

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 07

Black Desert: Valkyrie đã thức tỉnh tại Hàn Quốc - Ảnh 08

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: