Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II

Theo các thông tin mới được Blueside hé lộ, một vùng đất mới mang tên Hexter chuẩn bị xuất hiện trong Kingdom Under Fire II. Hexter nằm ở phía Đông Nam của Bersia, nơi mà các tộc Orc, Ogre và Dark Elves cùng sinh sống. Người chơi sẽ xuất hiện ở thành phố Sunstruk, xây dựng lòng tin với hai tộc Orc và Ogre bằng cách chiến thắng trong đấu trường trước những con quái vật mạnh mẽ.

Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 1

Blueside cũng tạo cho Hexter một bối cảnh riêng. Đây là nơi Regnier đã thuần phục thủ lĩnh Ogre là Urukbar. Hexter còn là vùng đất của cơ hội khi một nguồn khoáng sản mới được khám phá sau một cuộc đại tai biến Cataclys. Ngoài ra, người Dark Elves cũng sống ở đây và dạy tri thức cùng kĩ năng cho cả hai tộc Orc và Ogre.

Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 2
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 3
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 4
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 5
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 6
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 7
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 8
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 9
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 10
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 11
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 12
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 13
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 14
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 15
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 16
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 17
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 18
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 19
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 20
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 21
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 22
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 23
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 24
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 25
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 26
Blueside hé lộ về bản đồ mới trong Kingdom Under Fire II 27

Tổng hợp từ 2p.com

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: