Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh

Viêm Dương Đao Pháp là bộ võ học giang hồ trong Cửu Âm Chân Kinh gồm 7 chiêu thức (Đại Hải Trầm Sa, Khai Môn Ấp Đạo, Mai Tuyết Phùng Hạ, Nhiệt Sa Lịch Kim, Thiên Quân Áp Đà, Xích Nhật Viêm Viêm và Nhật Diệu Trường Thiên).

Người chơi Cửu Âm Chân Kinh sẽ có cơ hội nhận được Viêm Dương Đao Pháp, Cầu Bại Côn Pháp, Cầu Hồn Thất Đoạt hoặc Giáng Long Thập Ba Chưởng khi sử dụng Hỗn Nguyên Lễ Hộp.

Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 1
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 2
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 3
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 4
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 5
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 6
Soi Viêm Dương Đao Pháp trong Cửu Âm Chân Kinh 7

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: