Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online

Bless Online là trò chơi nhập vai trực tuyến do Bless Studio của Neowiz Games phát triển dựa trên bộ công cụ phát triển game Unreal Engine 3. Dự kiến, trò chơi này sẽ mở cửa thử nghiệm từ 15h00 đến 23h00 từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2014. Trước khi Bless Online tiến hành thử nghiệm, mời các bạn cùng GameLandVN chiêm ngưỡng loạt ảnh mới nhất của trò chơi này nhé!

Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 1
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 2
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 3
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 4
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 5
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 6
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 7
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 8
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 9
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 10
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 11
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 12
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 13
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 14
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 15
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 16
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 17
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 18
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 19
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 20
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 21
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 22
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 23
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 24
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 25
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 26
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 27
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 28
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 29
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 30
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 31
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 32
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 33
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 34
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 35
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 36
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 37
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 38
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 39
Chiêm ngưỡng loạt hình ảnh mới nhất về Bless Online 40

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: