ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game

Trước đây, Snail Game không được đánh giá cao tại thị trường Trung Quốc, nhưng với MMORPG Cửu Âm Chân Kinh sắp ra mắt, uy thế của hãng này đã tăng nhanh một cách đáng kể. Tham gia ChinaJoy 2011, Snail Game chủ yếu tập trung quảng bá cho sản phẩm chủ lực Cửu Âm Chân Kinh.

Dưới đây là một số hình ảnh về hai showgirl xinh đẹp đang “khoe sắc” tại gian hàng của Snail Game:

ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 1
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 2
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 3
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 4
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 5
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 6
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 7
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 8
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 9
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 10
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 11
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 12
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 13
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 14
ChinaJoy 2011: Chiêm ngưỡng “nhị Kiều” của Snail Game 15

Ảnh: 178

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: