ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn

Tam Quốc Chiến Hồn là MMORPG có chủ đề Tam quốc do công ty Giant Interactive vừa ra mắt cách đây không lâu. Để quảng bá cho tựa game này tại ChinaJoy 2011, Giant Interactive đã cho trình diễn cosplay với chủ đề “Quan Vũ tranh đoạt ngựa Xích Thố với Lữ Bố”.

ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 1
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 2
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 3
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 4
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 5
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 6
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 7
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 8
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 9
ChinaJoy 2011: Cosplay Tam Quốc Chiến Hồn 10

* Ngựa Xích Thố trong màn trình diễn cosplay này là nhân vật nữ

Ảnh: 178

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: