ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft

Tham gia hội chợ ChinaJoy 2011, hoạt động quảng bá của Kingsoft cho các tựa game của hãng này có vẻ như ít hơn so với năm ngoái. Theo đánh giá sơ bộ tại hội chợ năm nay, Kingsoft chủ yếu tập trung quảng bá cho Nguyệt Ảnh Truyền Thuyết, tựa game mới được ra mắt cách đây ít lâu.

Dưới đây là một số hình ảnh dàn chân dài sắc nước hương trời của Kingsoft:

ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 1
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 2
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 3
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 4
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 5
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 6
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 7
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 8
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 9
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 10
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 11
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 12
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 13
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 14
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 15
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 16
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 17
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 18
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 19
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 20
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 21
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 22
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 23
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 24
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 25
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 26
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 27
ChinaJoy 2011: Dàn chân dài tuyệt sắc của Kingsoft 28

Ảnh: Kingsoft

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: