ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive

Giant Interactive luôn là một trong những “tay chơi” có hạng tại các kỳ hội chợ ChinaJoy. Năm nay, dàn showgirl của Giant Interactive trình diễn loạt trang phục với hình dạng thỏ trắng cực kỳ đáng yêu và hấp dẫn.

ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 1
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 2
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 3
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 4
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 5
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 6
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 7
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 8
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 9
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 10
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 11
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 12
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 13
ChinaJoy 2011: “Đàn thỏ trắng” của Giant Interactive 14

Ảnh: Giant Interactive

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: