ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya

Saint Seiya (Thánh Đấu Sĩ Tinh Thỉ Online) là tựa game mới do Perfect World (Trung Quốc) phát triển theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền với SEGA (Nhật Bản). Trong ngày thứ hai diễn ra ChinaJoy 2011, Perfect World đã cho trình diễn cosplay của Saint Seiya với những bộ áo giáp vàng rực tạo nên đặc trưng cho thương hiệu này.

ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 1
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 2
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 3
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 4
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 5
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 6
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 7
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 8
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 9
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 10
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 11
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 12
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 13
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 14
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 15
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 16
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 17
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 18
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 19
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 20
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 21
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 22
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 23
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 24
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 25
ChinaJoy 2011: Sắc vàng rực rỡ của Saint Seiya 26

Ảnh: Perfect World

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: