ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện

Vào sáng ngày 29/07, trong khuôn khổ hội chợ ChinaJoy 2011, ChangYou đã công bố những thông tin đầu tiên về Thiên Long Bát Bộ 3. Đây là bản cập nhật mới nhất cho MMORPG Thiên Long Bát Bộ. Theo ChangYou, bản cập nhật sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho Thiên Long Bát Bộ với những tính năng lần đầu tiên xuất hiện.

ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 1
ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 2
ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 3
ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 4
ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 5
ChinaJoy 2011: Thiên Long Bát Bộ 3 lộ diện 6

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments

ĐẸP QUÁ AH, BÍT KHI NÀ MỚI VỀ VN đây

Comments are closed.