ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II

Tại gian hàng của Blizzard tại ChinaJoy 2011, nhiều khách tham quan đã phải trầm trồ trước dàn mỹ nữ xinh như mộng của hãng này. Đặc biệt, các kiều nữ này đều là những tay chơi Starcarft II khá thành thạo.

ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 1
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 2
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 3
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 4
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 5
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 6
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 7
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 8
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 9
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 10
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 11
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 12
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 13
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 14
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 15
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 16
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 17
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 18
ChinaJoy 2011: Vẻ đẹp của mỹ nhân Starcarft II 19

Ảnh: 163

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: