Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trong Dragon Nest

Quay video

Khác với chụp ảnh, ta sử dụng phím Scroll Lock để quay video ngay bên cạnh phím Print Screen. Ấn phím Scroll Lock một lần nữa để kết thúc quá trình quay.

Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trong Dragon Nest

Tương tự như chụp ảnh, các bạn có thể để nguyên hoặc ẩn giao diện đi trước bằng tổ hợp phím Ctrl+ Print Screen rồi sau đó tiến hành quay video.

Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trong Dragon Nest

Để lấy video, ta cũng tìm đường dẫn như thư mục chứa hình ảnh chỉ khác là video nằm bên thư mục Movie chứ không phải Screenshot.

Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trong Dragon Nest

Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trong Dragon Nest

Nguồn:
Những tính năng trong game có thể bạn cần biết (Phần 1). Bài viết của Aragami trên diendan.choi.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: