Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc

Những hình ảnh cosplay tuyệt đẹp về nhân vật Cung Thủ trong Dragon Nest do nhà phát hành Shanda Games thực hiện.

Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 1
Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 2
Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 3
Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 4
Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 5
Cosplay Cung thủ tuyệt đẹp của Dragon Nest Trung Quốc 6

Ảnh: Shanda Games

GAMELAND.VN

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: