Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba

Có lẽ các bạn game thủ Việt Nam đã quá quen thuộc với mối tình tay ba của Trương Tiểu Phàm, Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ trong các bộ cosplay của MMORPG Tru Tiên rồi. Tuy nhiên, bộ ảnh dưới đây mà chúng tôi sắp giới thiệu cũng là một mối tình tay ba nhưng là của Cửu Âm Chân Kinh. Bộ ảnh này do các coser Tuyền Thủy Linh, Tiểu Xà và Bạch Tửu thực hiện.

Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 1
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 2
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 3
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 4
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 5
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 6
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 7
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 8
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 9
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 10
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 11
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 12
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 13
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 14
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 15
Cosplay Cửu Âm Chân Kinh: Tình yêu tay ba 16

Ảnh: 766

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: