FA

FA Crossfire Legends

FA hay còn được biết tới với cái tên SFG, tiền thân là nhóm White Wolf, chuyên áp tải hàng hóa với phương châm bằng mọi giá bảo vệ món hàng và chỉ quan tâm duy nhất việc đó. Về sau rã nhóm, Global Risk và Black List đã bí mật thu nạp các thành viên ưu tú lập nên tổ chức hiện tại.

Đặc điểm

Tăng tốc sau khi giết địch 3 giây, hiệu quả trong chế độ đấu đội.

Tăng 5% tốc di chuyển trong khiêu chiến.

Tăng 25% exp & gold.

Các nhân vật trong Crossfire Legends

SWAT Crossfire Legends

AOI Crossfire Legends

Blade Crossfire Legends

FA Crossfire Legends

Fox Crossfire Legends

Hulk Zombie Crossfire Legends

OMOH Crossfire Legends

Rose Crossfire Legends

ULP-X Crossfire Legends

Victoria Crossfire Legends

Crazy Baby Crossfire Legends