SWAT

SWAT Crossfire Legends

Đây là nhân vật mặc định mà người chơi nhận được khi mới bắt đầu game. Nhóm SWAT (Special Weapons and Tactics Unit) được thành lập vào đầu những năm 1960 và cho đến nay vẫn là một trong những đơn vị phòng chống tội phạm hàng đầu thế giới.

Các nhân vật trong Crossfire Legends

SWAT Crossfire Legends

AOI Crossfire Legends

Blade Crossfire Legends

FA Crossfire Legends

Fox Crossfire Legends

Hulk Zombie Crossfire Legends

OMOH Crossfire Legends

Rose Crossfire Legends

ULP-X Crossfire Legends

Victoria Crossfire Legends

Crazy Baby Crossfire Legends