OMOH

OMOH Crossfire Legends

OMOH là một lực lượng cảnh sát đặc biệt của Nga, được thành lập vào năm 1987 với mục đích bắt bớ các tên thuộc tổ chức khủng bố và ngăn chặn các tội ác bạo lực. Giờ đây họ được biết đến rộng rãi với những tên gọi như “Black Berets” hay “Mafia Killers”.

Các nhân vật trong Crossfire Legends

SWAT Crossfire Legends

AOI Crossfire Legends

Blade Crossfire Legends

FA Crossfire Legends

Fox Crossfire Legends

Hulk Zombie Crossfire Legends

OMOH Crossfire Legends

Rose Crossfire Legends

ULP-X Crossfire Legends

Victoria Crossfire Legends

Crazy Baby Crossfire Legends