Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái

Theo các thông tin mới được GOSU công bố, phiên bản mới Võ Học Trấn Phái sẽ được nhà phát hành này cập nhật vào trong Cửu Âm Chân Kinh trong ngày 25/02/2014 tới đây. Đúng như tên gọi của phiên bản mới, điểm nhấn của phiên bản Võ Học Trấn Phái chính là sự xuất hiện của các bộ võ học trấn phái của bát đại môn phái trong Cửu Âm Chân Kinh. Ngoài ra, phiên bản Võ Học Trấn Phái còn mang đến bát đại cấm địa của bát đại môn phái cũng như hai bộ tuyệt học giang hồ Quỳ Hoa Bảo Điển và Hấp Tinh Đại Pháp.

Đồng hành cùng phiên bản mới Võ Học Trấn Phái là máy chủ mới mang tên Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây là máy chủ thứ ba của Cửu Âm Chân Kinh tính từ thời điểm ra mắt chính thức. Theo thông báo của GOSU, các bộ võ học trấn phái sẽ chỉ được cập nhật cho máy chủ đầu tiên Thái Sơn. Riêng hai bộ tuyệt học giang hồ Quỳ Hoa Bảo Điển và Hấp Tinh Đại Pháp sẽ được cập nhật cho tất cả các máy chủ của Cửu Âm Chân Kinh.

Trong bài viết này, GameLandVN sẽ giới thiệu đến các bạn các bộ võ học trấn phái của bát đại môn phái trong Cửu Âm Chân Kinh. Mời các bạn cùng theo dõi nhé

Thiếu Lâm

Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm, Thiếu Lâm công phu bao la vạn tượng, không những có tuyệt thế nội công Dịch Cân Kinh mà còn có 72 tuyệt kỹ danh trấn giang hồ, Long Trảo Thủ được xếp vào một trong những tuyệt học trấn phái. Long Trảo Thủ phân thành 7 thức (Đảo Hư, Nã Vân, Thủ Khuyết, Bao Tàn, Tróc Ảnh, Phê Kháng và Bổ Phong), đệ tử Thiếu Lâm nếu muốn học được tuyệt môn trấn phái phải vượt qua được khảo nghiệm của Mộc Nhân Hạng.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 1
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 2
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 3

Võ Đang

Võ Đang ủng hộ đạo giáo, tổ sư Võ Đang lấy dịch lý thuật học ngộ ra tuyệt học trấn phái Thái Cực Quyền. Giang hồ có câu “Thiên hạ võ học dĩ khoái vi tôn, duy khoái bất phá”. Thái Cực Quyền thì ngược lại lấy nhu khắc cương, lấy chậm đánh nhanh, lại có thể có chỗ bất bại. Thái Cực Quyền công có 8 thức (Bạch Hạc Lượng Sí, Dã Mã Phân Tông, Song Phong Quán Nhĩ, Kim Kê Độc Lập, Như Phong Tự Bế, Giao Long Xuất Hải, Lãm Tước Vĩ và Khai Thái Cực). Đệ tử Võ Đang nếu muốn học được tuyệt môn trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Tử Tiêu Địa Cung.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 4
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 5
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 6

Nga Mi

Nga Mi luôn mang âm điệu thấp, nhưng được liệt vào một trong bát đại môn phái, có điểm mạnh riêng của mình. Nga Mi không những công phu quán tuyệt giang hồ, một trong những tuyệt học trấn pháp là Ngọc Nữ Kiếm Pháp càng linh hoạt. Ngọc Nữ Kiếm Pháp có 8 thức là Mộc Lan Hồi Xạ, Phân Hoa Phật Liễu, Lãng Tích Thiên Nhai, Cử Án Tề Mi, Tiểu Viện Nghệ Cúc, Hạo Uyển Ngọc Trạc, Lãnh Nguyệt Khuy Nhân và Thái Bút Họa Mi. Đệ tử Nga Mi nếu muốn học tuyệt học trấn phái phải vượt qua khảo nghiệm của Xá Thân Nhai.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 7
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 8
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 9

Cái Bang

Cái Bang là một bang lớn trong thiên hạ lấy nhân số làm mạnh, Cái Bang đệ tử không những có tinh thần nghĩa hiệp mà võ học cũng danh chấn giang hồ. Một trong những tuyệt học trấn phái là Đả Cẩu Bổng Pháp có thể nói nhất tuyệt giang hồ. Đả Cẩu Bổng Pháp có 8 thức gồm Khiêu Bát Cẩu Trảo, Tà Đả Cẩu Bối, Khoái Kích Cẩu Đồn, Dẫn Cẩu Nhập Trại, Áp Biển Cẩu Bối, Ngạ Cẩu Lan Lộ, Bát Cẩu Triều Thiên và Thiên Hạ Vô Cẩu. Đệ tử Cái Bang muốn học được tuyệt học trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Hạnh Tử Lâm.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 10
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 11
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 12

Đường Môn

Giang hồ có câu “Thà gặp Diêm La Vương, đừng động đến Đường Môn Lang”. Đường Môn luôn lấy ám khí thuốc súng vang danh giang hồ, Đường Môn tuyệt học Diêm Vương Thiếp không hề bị lãng quên trong giang hồ, làm cho quần hùng võ lâm khiếp sợ khi nhắc đến. Diêm Vương Thiếp có 9 thức gồm Ngưu Đầu Đầu Xoa, Mạnh Bà Quán Thang, Oán Hồn Triền Túc, Diêm Vương Trịch Bút, Phán Quan Phiên Bộ, Mã Diện Khiêu Tâm, Vô Thường Đấu Sách, Sát Thần Đương Đạo và Dã Quỷ Kinh Hồn. Đệ tử Đường Môn muốn học được tuyệt học trấn phái, phải vượt qua khảo nghiệm của Vạn Độc Cung.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 13
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 14
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 15

Quân Tử Đường

Quân Tử Đường xuất thân từ Tiêu Dao, ung dung tự tại, võ học Quân Tử Đường lấy đó làm yêu cầu. Võ học trấn phái Ngọc Tiêu Kiếm Pháp nếu có thể học đến cảnh giới cao nhất sẽ uy lực vô song. Ngọc Tiêu Kiếm Pháp có 7 chiêu thức gồm Vân Tâm Xuất Tụ, Tiêu Sử Thừa Long, Kim Thanh Ngọc Chấn, Hưởng Cách Lâu Đài, Sơn Ngoại Thanh Âm, Trạo Ca Trung Lưu và Phượng Khúc Trường Minh. Đệ tử Quân Tử Đường nếu muốn học tuyệt học trấn phái phải vượt qua khảo nghiệm của Quy Ly Trang.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 16
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 17
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 18

Cẩm Y Vệ

Khi đối mặt với Cẩm Y Vệ thì mục tiêu đã hết hy vọng sống sót. Võ học trấn phái của Cẩm Y Vệ gồm có Huyết Sát Đao, Dưng Cương Chí Mãnh, Sách Hồn Đoạt Mệnh. Huyết Sát Đao có 8 chiêu thức gồm Huyết Tẩy Sơn Hà, Cản Tận Sát Tuyệt, Đao Quang Huyết Ảnh, Huyết Chiến Bát Phương, Huyết Nhiễm Hồng Trần, Tá Đao Sát Nhân, Cách Sát Vật Luận và Hàn Phong Ẩm Huyết. Đệ tử Cẩm Y Vệ muốn học được tuyệt học phải vượt qua khảo nghiệm của Ngục Hạ Chi Ngục.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 19
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 20
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 21

Cực Lạc Cốc

Võ học Cực Lạc Cốc vốn ra oai thế lực, ra tay tàn độc, nhân sĩ giang hồ chỉ cần nghe nói đến tuyệt học trấn phái Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của Cực Lạc là đã thất kinh hồn vía. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm gồm 9 chiêu thức là Kiếm Xuất Phong Hầu, Hồi Phong Đoạt Nguyệt, Thanh Phong Cát Diện, Tỏa Uyển Đoạn Kiếm, Cung Thân Vọng Nguyệt, Đê Thủ Lạc Ngoa, Thoái Bộ Phản Yến, Lưu Quang Chuyển Thệ và Sát Thần Diệt Phật. Đệ tử Cực Lạc Cốc muốn học được tuyệt học phải vượt qua khảo nghiệm của của Tiêu Hồn Động.

Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 22
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 23
Cửu Âm Chân Kinh ra mắt phiên bản Võ Học Trấn Phái 24

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: