Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2)

Hoà trong không khí tất bật chuẩn bị tại Chinajoy 2010, các showgirl tại các gian hàng cũng đang luyện tập hết mình để đảm bảo cho gian hàng của mình sẽ trở nên ấn tượng nhất, lung linh nhất đối với khách tham quan. Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị của các showgirl Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc ngày hội lớn.

Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 1
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 2
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 3
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 4
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 5
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 6
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 7
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 8
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 9
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 10
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 11
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 12
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 13
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 14
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 15
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 16
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 17
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 18
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 19
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 20
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 21
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 22
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 23
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 24
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 25
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 26
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 27
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 28
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 29
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 30
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 31
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 32
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 33
Dạo bước Chinajoy 2010 trước giờ khai mạc (2) 34

Ảnh: Duowan

Hàn Thiên Hải (Tổng hợp)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: