LMHT: Cận cảnh Ezreal Vũ Khí Tối Thượng mới

Đúng như các dự đoán trước đó, Riot Games đã tiến hành làm lại trang phục Ezreal Vũ Khí Tối Thượng để trang phục này không quá lỗi thời so với hai trang phục Tối Thượng mới ra mắt là DJ SonaLux Thập Đại Nguyên Tố. Ezreal Vũ Khí Tối Thượng mới đã được cập nhật trong máy chủ thử nghiệm PBE vào sáng nay (3/5/2017, theo giờ Việt Nam) cùng với trang phục mới Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng và mẫu mắt mới Vũ Khí Tối Thượng.

Dạng 1:

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 1

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 2

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 3

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 4

Dạng 2:

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 5

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 6

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 7

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 8

Dạng 3:

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 9

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 10

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 11

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 12

Dạng 4:

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 13

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 14

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 15

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 16

Hiệu ứng kĩ năng:

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 17

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 18

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 19

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 20

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 21

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 22

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng - Ảnh 23

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: