LMHT: Cận cảnh Lux Thập Đại Nguyên Tố trong PBE

Trong sáng nay (09/11/2016, theo giờ Việt Nam), Riot Games đã đưa bản cập nhật 6.23 của Liên Minh Huyền Thoại vào máy chủ thử nghiệm PBE cùng với trang phục mới Lux Thập Đại Nguyên Tố (Elementalist Lux). Dự kiến, trang phục Tối Thượng này sẽ được trình làng vào cuối tháng này trên các máy chủ chính thức.

Điểm nhấn lớn nhất của Lux Thập Đại Nguyên Tố là sự xuất hiện của 10 hình dạng khác nhau, bao gồm: Ánh sáng, Lửa, Nước, Không khí, Tự nhiên, Bão tố, Băng, Thần bí, Dung nham và Bóng tối. Tương ứng với mỗi hình dạng là ngoại hình mới, hiệu ứng kĩ năng mới, hiệu ứng âm thanh mới, câu thoại mới, các tương tác mới…

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Ánh sáng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Ánh sáng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Ánh sáng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Ánh sáng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Ánh sáng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Lửa)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Lửa)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Lửa)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Lửa)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Lửa)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Nước)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Nước)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Nước)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Nước)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Nước)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Không khí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Không khí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Không khí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Không khí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Không khí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Tự nhiên)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Thiên nhiên)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Thiên nhiên)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Thiên nhiên)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Thiên nhiên)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bão tố)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bão tố)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bão tố)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bão tố)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bão tố)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Băng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Băng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Băng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Băng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Băng)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Thần bí)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Tâm linh)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Tâm linh)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Tâm linh)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Tâm linh)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Dung nham)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Dung nham)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Dung nham)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Dung nham)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Dung nham)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bóng tối)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bóng tối)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bóng tối)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bóng tối)

Lux Thập Đại Nguyên Tố (Bóng tối)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: