Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010

Cũng giống như mọi năm, girl và game là những “món ăn” không thế thiếu dành cho khách thăm quan đến với Chinajoy. Năm nay, mặc dù chi phí cho showgirl có bị đội giá lên 3, 4 lần nhưng các nhà phát triển, phát hành game tại Trung Quốc vẫn có đủ số lượng showgirl cần thiết tại các gian hàng của mình. Các showgirl cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công cho Chinajoy cũng như hút khách về gian hàng của mình.

Dưới đây là hình ảnh của các showgirl tại Chinajoy 2010 trong ngày đầu diễn ra hội chợ:

Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 1
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 2
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 3
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 4
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 5
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 6
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 7
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 8
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 9
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 10
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 11
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 12
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 13
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 14
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 15
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 16
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 17
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 18
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 19
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 20
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 21
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 22
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 23
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 24
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 25
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 26
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 27
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 28
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 29
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 30
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 31
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 32
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 33
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 34
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 35
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 36
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 37
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 38
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 39
Hương sắc mỹ nữ ngập tràn Chinajoy 2010 40

Ảnh: 766, 17173, Duowan, PC Games

Hàn Thiên Hải (Theo 766)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments

chân dài nhìn phê vkl

Comments are closed.